Anamur Orman İşletme Müdürlüğünün alanı 142.569,50 Hektar sorumluluk alanına sahiptir. Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 62,7'si (89.403,3 Hektar) ormanlık alan, % 37,3'Ü (53.166 Hektar) açıklık alandan oluşmaktadır. Ormanlık alanın %66'sı (59.149,2 Ha.) Normal Kapalı Koru, %34'ü (30.254,1 Ha.) Boşluklu Kapalı Koru vasfındadır. 
İşletme Müdürlüğünün 10 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere toplam 12 adet Şefliği bulunmaktadır.   İşletme Şefliklerimiz Abanoz, Alaköprü, Anıtlı, Anamur, Kesmece,Kükür Çaltıbükü, Gökçesu, Güngören, Sarıyayla Orman İşletme Şefliklerimizin kuruluş merkezi Anamur İlçe Merkezi, yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla  toplu koruma merkezleri bulunmaktadır. TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Anamur Orman İşletme Müdürlüğü; Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Doğudan Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü (Mersin), Kuzeyden Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü (Konya), Batıdan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü (Antalya) Orman İşletme Müdürlükleri ile komşu olup, güneyi Akdenizdir. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü, 36° 29’ 17” - 36° 20’ 04” Doğu Boylamları ile 32° 38’ 09” - 32° 43’ 36” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır.   PERSONEL DURUMU: Anamur Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 13 Teknik Personel, 16 Büro Memuru, 14 Orman Muhafaza Memuru, 28 Daimi İşçi, 52 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 123 personel çalışmaktadır.