BOZYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
    Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü 03.08.1998 TARİH VE 23422 SAYILI Resmi Gazetede yayınlanarak 98/11407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup Mersin İli Bozyazı ilçesini kapsamaktadır. 65.427,80 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 77’si (50.351,30 Hektar) ormanlık alan, % 23’ü 15076,50 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %72,5'i (36.522,20 Ha) Normal Kapalı Koru, %27,5'i (13.829,10 Ha) Boşluklu Kapalı Koru vasfındadır.
    Müdürlüğümüz bünyesinde 5 adet Orman İşletme Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere 6 Şefliği bulunmaktadır. İşletme  Şefliklerimizin Kuruluş Merkezi Bozyazı İlçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 2 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
 
TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü; Orta Akdeniz bölümünde yer almaktadır. Doğudan Gülnar, Kuzeyden Ermenek, Batıdan Anamur ve güneyden Akdeniz'e komşudur. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü , 32°54’ 12” - 33° 12’ 04” Doğu Boylamları ile 36° 04’ 14” - 36° 28’ 21” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır.
 
PERSONEL DURUMU: Bozyazı Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 6 Teknik Personel, 14 Memur, 10 Orman Muhafaza Memuru, 25 Daimi İşçi, 43 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 98 personel çalışmaktadır.