erdemli kapak.JPG 
ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü 1990 yılında kurulmuş olup Erdemli ilçesini kapsamaktadır. 178.318,80 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 52’ni (92.652,9 Ha.) ormanlık alan,% 48’ini (85.665,90 Ha.) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %45,77'si (42.407 Ha) Normal Kapalı Koru, %54,23'ü (50.245,90 Ha.) Boşluklu Kapalı Koru vasfındadır.

İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği,1 adet ATM Şefliği,1 adet Kadastro ve Mülkiyet Şefliği ile 1 adet Emlak Şefliği olmak üzere 9 adet şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Alata Orman İşletme Şefliği, Erdemli Orman İşletme Şefliği, Güzeloluk İşletme Şefliği, Toros Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Erdemli ilçe merkezi, Tömük ve Şahna Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Tömük Mahallesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş toplu koruma merkezleri bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Erdemli Orman İşletme Müdürlüğümüz, Orta Akdeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Mersin ili, kuzeyden Karaman ili batıdan Silifke ilçesi ile komşu olup, güneyi ise Akdeniz ile çevrilidir. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğümüz: 36° 35’ 42’’ Kuzey- 34° 17’ 29’’ Doğu, 36° 35’ 50’’ Kuzey-34° 17’ 43’’ Doğu, 36° 35’ 45’’ Kuzey-34°17’ 48’’ Doğu ve 36° 35’ 38’’ Kuzey-34° 17’ 33’’ Doğu koordinatları arasında yer almaktadır. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar genel olarak Akdeniz iklim kuşağındadır.

PERSONEL DURUMU:  Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 12 Teknik Personel, 1 Avukat, 21 memur, 16 Orman Muhafaza Memuru, 50 Daimi İşçi ve 24 Mevsimlik İşçi olmak üzere 113 personel görev yapmaktadır.