Ekler
  
  
Metin
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
  
Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azalır.
  
Ülkemizin Orman Alanı artmaktadır. 2004 yılında 21,1 miyon Hektar olan orman alanı 2012 yılı sonu itibariyle 21,7 miyon hektara ulaşmıştır.
  
Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediği düşüncesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun (FAO) çabalarıyla,  21 Mart pek çok ülke tarafından kuzey yarım küresinde ilkbaharın, güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul edilmiş ve “Dünya Ormancılık Günü” olarak kutlanması teşvik edilmiştir. Ülkemizde 1975 yılından itibaren 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ın içinde olduğu hafta da “Orman Haftası”  olarak kutlanmaktadır.
Uzun yıllar bu şekilde (gayrı resmi olarak) kutlanmakta olan 21 Mart, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin  28 Kasım 2012 tarihinde almış olduğu kararla tüm dünyada 21 Mart gününü “Uluslararası Ormancılık Günü” olarak ilan etmiştir. 21 Mart Günü, üye ülkelerde kutlanacak ve tüm orman tiplerinin önemi konusunda kamuoyunun farkındalığı artırılacaktır.
  
Arıcılara destek olmak ve organik gıda üretimine teşvik etmek gayesiyle bal ormanı tesislerinin kurulması çalışmalarını başlattık
  
Ülkemizin ilk arboretumunun (ağaç parkı), bir diğer ifade ile dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çalı örneklerini barındıran canlı ağaç müzesinin 1949 yılında İstanbul-Bahçeköy’de kurulan Atatürk Arboretumu olduğunu ve buranın 450 kadarı yerli olmak üzere dünyanın her yerinden getirilen yaklaşık 2.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 11.466 adet doğal bitki türü bulunduğunu, bunlardan 3.649 ’unun sadece ülkemizde yaşadığını; yani ülkemize özgü (endemik) olduğunu biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 1.478 adet omurgalı doğal hayvan türü bulunduğunu; bunlardan 123’ünün sadece  ülkemizde yaşadığını biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 54 bin adet civarında omurgasız doğal hayvan türü bulunduğunu; bunların yaklaşık 14.000 ’inin sadece ülkemizde yaşadığını biliyor muydunuz.
  
​Ülkemizde 10.000 fazla mantar türü bulunduğunu biliyor muydunuz.
  
Ülkemiz ormanlarında yılda 40 milyon ton civarında oksijen üretildiğini biliyor muydunuz.
  
Ormanların insanların ruh ve beden sağlığı üzerine olan olumlu etkileri de küçümsenemeyecek düzeyde önemlidir. Şehir ormanlarının insanlara sağladığı sosyal ve psikolojik işlevleri; açık alanda egzersiz yapma, bedensel ve ruhsal dinlenme, sosyal çevre edinme, betonlaşmış ev ve iş ortamından uzakta kendini daha özgür ve daha araştırmacı hissederek doğa hakkında pek çok şeyi öğrenme ve keşfetme olarak sıralayabiliriz.
 
Ülkemizde de şehirleşme ile birlikte özellikle şehir halkının şehir yakınlarındaki ormanlık alanlara olan talebi artmıştır. Bu talebin karşılanması gayesiyle Genel Müdürlüğümüz "Şehir Ormanı Projesi"ni halkımızın hizmetine sunmuştur.
  
Zararlı böcek türlerine karşı her yıl ortalama 600 bin hektar alanda mücadele yapılmaktadır.
52 adet laboratuvar ile biyolojik mücadeleye öncelik verilmektedir
  
​10. Ormancılık Zirvesi 08-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı ile ülkemizin ormancılık alanında yapmış olduğu faaliyetlerin bütün ülkelere tanıtılması hedeflenmektedir