MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin Orman İşletme Müdürlüğü 1952 yılında kurulmuş olup, Mersin İli Merkez, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerini kapsamaktadır. 170.012,2 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 46'sı (78.815,8 Ha.) ormanlık alan, % 54'ü (91.196,4 Ha.) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 53'ü (41.803,8 Ha.) Normal Koru, % 39'u (30.972,4 Ha.) Boşluklu Kapalı Koru, % 8'i (6.039,6 Ha.) Ağaçsız Alan niteliğindedir. 

Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 KDM şefliği olmak üzere 10 Şefliği bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden Mersin, Yeniköy, Kuzucubelen, Kızılbağ, Fındıkpınarı, Davultepe, Arslanköy ve Gözne Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mersin il merkezidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan toplu koruma merkezleri bulunmaktadır.

TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Mersin Orman İşletme Müdürlüğü; Toroslar ile Akdeniz arasında yer almaktadır. Doğudan Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü, Batıdan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Mersin Orman İşletme Müdürlüğü , 34° 43' 17" - 34° 08' 02" Doğu Boylamları ile 37° 15' 06" - 36° 41' 22" Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Mersin Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz ve iç kısımlarda karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.
PERSONEL DURUMU: Mersin Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 15 Teknik Personel, 3 Avukat, 35 Memur, 26 Orman Muhafaza Memuru, 132 Daimi İşçi, 70 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 281 personel çalışmaktadır.
  
 

​​