MUT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Mut Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, 1950 yılında görülen lüzum üzerine kapatılarak, 1957 yılında tekrar kurulmuştur. Mersin İli Mut ilçesi merkezini kapsamaktadır. 271.192,6 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 63'ü (170.646,1 Ha.) ormanlık alan, %37’sini (100.546,5 Ha) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %49'unu (83.467,4 Ha) Normal Kapalı Koru, %46'sını (78.404,2 Ha) Boşluklu Kapalı Koru, % 5'i (8.774,5 Ha.) Ağaçsız Alan vasfındadır.

Müdürlüğümüzde 10 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve 1 adet KDM Şefliği olmak üzere 12 Şefliği bulunmaktadır.
İşletme şefliklerimizin kuruluş merkezi Mut ilçe merkezidir. Yine bu İşletme Şefliklerimize bağlı olarak, Ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş toplu koruma ekip merkezleri bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Mut Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Karaman Orman İşletme Müdürlüğü, Doğudan Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Güneyden Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Batıdan ise Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ve Ermenek Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Mut Orman İşletme Müdürlüğü, 33° 25.8' doğu boylamı ve 36° 39.0' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Mut Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanlar akdeniz ve karasal iklim kuşaklarının geçiş bölgesinde yer almaktadır.


PERSONEL DURUMU: Mut Orman İşletme Müdürlüğünde 9 Teknik Personel, 1 Avukat, 16 Büro Memuru, 17 Orman Muhafaza Memuru, 40 Daimi İşçi, 66 Geçici İşçi olmak üzere toplam 149 personel görev yapmaktadır.