ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TANITIMI, GÖREV VE YETKİLERİ:
 
28 Mart 1986 gün ve 19601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” göre İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne verilen görevler aşağıya çıkarılmıştır:
a-) İstihsal faaliyetleri ile ilgili yıllık programları yapmak, programların gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
b-) Orman ürünlerinin bölmeden çıkarılması, taşınması ve istiflenmesi konularında makinalı çalışma alanlarını belirlemek ve üretim iş makinalarının dağıtımı ile ilgili çalışmalarını kontrol etmek,
c-) Orman ürünlerinin standartlara uygun olarak istihsal edilmesini sağlamak, satışlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
d-) Satış ve stok hareketlerini takip etmek, gerekli bilgileri Genel Müdürlüğü’müze bildirmek,
e-) Orman ürünlerinin satış esaslarına göre fiyatların tesbitini yapmak, fiyat tenzil teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri kontrol etmek,
f-) Orman Kanunu’nun 31, 32, 33 ve 34.madde uygulamalarına ait iş ve işlemleri takip etmek,
g-) Verimin arttırılması, istihsal olunan orman emvalinin değerlendirilmesindeki tedbirleri almak,
h-) Bölge Müdürü’nün vereceği görevleri yapmak ve takip etmek.