ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ :

-Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
-6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. Maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin yararlanmasına ait iş ve işlemleri takip etmek,
-Muvafakat, izin- irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
-Orman tahdit ve kadastrosuna itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek ve sonuçlandırma,
-Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre devlet ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemlerini yapmak,
-Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yeniden tespit etmek,
-Orman tahdit ve kadastro yapılmamış yerlerde idari ve teknik orman sınırlarını belirlemek,
-Bölge Müdürü’nün vereceği benzeri görevleri yapmak.