ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
 
a-Ormanlardaki biyolojik dengenin korunmasını ve bozulmuş olduğu yerlerde yeniden tesisi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
b-Orman böcek ve hastalıklarıyla ilgili muhtemel salgın ve enfeksiyonların teşhis ve tespiti ile önceden ortaya çıkarılması için gerekli tarama çalışmalarının yapılması,
c-Hastalık veya böcek zararı görüldüğünde ; söz konusu zararlılara karşı en uygun etkili ve ekonomik mücadele metotlarının (mekanik, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre) tayini ile 286 sayılı tebliğ gereğince düzenlenecek mücadele projesi çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
d-Biyolojik mücadele yönünden, orman yetiştirme , işletmenin düzenlenmesi , biyolojik kontrol ve bağışıklık gibi endirekt koruyucu tedbirleri tespit etmek ve uygulamak,
e-Ormanların sağlığı ,mücadelenin uygulanması hususunda ilgili ormancılık ve diğer mahalli kuruluşlarla işbirliği cihetine gidilmesi,
f-Gönderilen ödeneklerin projelerdeki sarf miktarlarını 286 sayılı tebliğ gereği her ay düzenlenecek aylık çalışma raporları ile merkeze bildirmek.