Silifkeoim (600 x 400).jpg 
 
SİLİFKE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                         
Silifke Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup sadece Silifke İlçesinde hizmet vermektedir.  259.229,7 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %59’u  (153.398,4 Ha) ormanlık alan, %41’i (105.831,3 ha) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %50'si (76.071,0 Ha.) Normal Kapalı Koru, %43'ü (66.243,1 Ha.) Boşluklu Kapalı Koru, %7'si (11.084,3 Ha.) Ağaçsız Alan vasfındadır.

Müdürümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet ATM Şefliği ve bir adet KDM Şefliği olmak üzere 10 adet Şeflik bulunmaktadır.                           
 
Müdürlüğümüze bağlı Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezleri Silifke ilçe merkezindedir. Yine bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla, çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş toplu koruma merkezleri bulunmaktadır.    
                      
TOPRAK YAPISI VE İKLİM DURUMU; Doğu Akdeniz deniz kıyı şeridi ile Torosların zirvesine dayanan alanda bulunan Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Sınırlarındaki ormanlar akdeniz ılıman iklim kuşağında yer almaktadır.
                                   
PERSONEL DURUMU; 13 Teknik Personel, 1 Avukat, 21 Büro Memuru, 19 Orman Muhafaza Memuru, 34 Daimi İşçi, 54 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 142 personel görev yapmaktadır.