​​

 
 
 
 

TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Mersin ili Tarsus İlçesi ve Akdeniz İlçesini kapsamaktadır.  211.855,8 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün %26'sını (54.412 Ha.) ormanlık alan, %74 ‘ünü  (157.443,8Ha.) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %50'si (27.260,0 Ha.) Normal Kapalı Koru, %45'i (24.595,0 Ha.) Boşluklu Kapalı Koru, % 5'i (2.557,0 Ha.) Ağaçsız Alan niteliğindedir.

 

Müdürlüğümüz bünyesinde 5 adet Orman İşletme Şefliği, 1 ATM Şefliği ve 1 KDM Şefliği olmak üzere 7 Şeflik bulunmaktadır.

 

İşletme Şefliklerimizden Gülek, Başoluk ve Çamalan şefliklerinin kuruluş merkezi Çamalan, diğer şefliklerimizin kuruluş merkezi Tarsus ilçesidir. Yine bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş Toplu Koruma Merkezleri bulunmaktadır.

 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi Adana Bölümünün kıyı kısmında yer almaktadır. Doğudan Karaisalı, Kuzeyden Pozantı ve Çamlıyayla, Batıdan Mersin Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü, 34° 21’ 49”- 35° 06’ 24” Doğu Boylamları ile 36° 43’ 44” – 37° 25’ 25” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak Akdeniz Bölgesi iklim kuşağında yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU: Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 10 Teknik Personel, 2 Avukat, 30 Büro Memuru,  13 Orman Muhafaza Memuru, 33 Daimi İşçi, 29 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 117 personel çalışmaktadır.

 
  
 
 

​